Doormeten pomp

Onderhoudsplan

In onze onderhoudsplannen beoordelen we onder meer de volgende zaken:

  • Wat zijn de kritische proces en/of machine delen
  • Wat zijn de kritische spareparts
  • Wat is de inzet van de installatie (24/7, 16/5, 8/5)
  • Wat is de gewenste OEE (Overall Equipment Effectiveness)
  • Is er sprake van hoge thermische belasting
  • Is er sprake van hoge mechanische belasting (abrasiviteit)
  • Wat is de kwetsbaarheid van uw producten
  • Wat zijn de kritische punten van uw installatie
  • Wat is de opbouw van uw installatie

Ultimo Maintenance Management

 

Op basis van deze gegevens en de technische documentatie stellen wij een onderhoudsplan op. In dit onderhoudsplan wordt bekeken wat de inspectiefrequentie per specifiek onderdeel is. Ook wordt er gekeken naar de noodzakelijke revisie frequentie per onderdeel. We maken hierbij een onderscheidt tussen productcontactdelen en niet productcontactdelen. Uit dit onderhoudsplan worden de inspectie en onderhoudsplannen gedestilleerd.

Deze plannen worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.